Uppgifter om stambyte

Ingenting varar för evigt. Detta gäller även dina rör och ledningar i hemmet som också har ett bäst-före-datum. Byter man inte ut dessa rör med jämna mellanrum ökar risken markant för vattenskador. Åtgärden kallas stambyte och innebär helt enkelt att man byter ut de varm- och kallvattenrör som finns i hemmet och ersätter dem med nya och fräscha.

Som en effekt av stambytet minskar även risken för vattenskador, då vatten lättare rinner igenom rör som är helt rena. På Cuporis sajt, som är ett av de företagen som tillverkar dessa rör, kan man läsa att de nya rören man väljer att installera och ersätta de gamla med, borde har en hållbarhet på ungefär 50 år.

Stamspolning

Ibland kanske du inte behöver gå så långt att du faktiska behöver ersätta dina vattenrör med nya eller byta ut hela ditt avloppssystem. Det kan istället vara så att det räcker med att få hjälp att göra en stamspolning eller rörspolning som det även kallas. Det finns många företag idag som kan hjälpa dig med denna typ av tjänst. Ett av dessa är Swoosh som har en lång erfarenhet inom gebitet. De som arbetar på detta företag besitter stor kunskap och kan erbjuda expertis inom området. Har du märkt av att vattnet rinner trögare från kranarna på sistone och att det hörs ett kluckande ljud ifrån avloppet? Gör dig då själv tjänsten att kontakta exempelvis Swoosh innan det går för långt och risken för ännu större kostnader i samband med reparation ökar.

Arbeta förebyggande

Ett stambyte är ett omfattande jobb som man varken vill eller bör göra för ofta. För att se till att dina rör och ledningar i hemmet kan göra det de ska är det viktigt att du tar hand om dom. En stamspolning är inte alls lika tidskrävande som ett stambyte, och ser du till att göra en spolning var 3-5:e år så har du förlängt ditt stambyte avsevärt.