Att tänka på vid inredning av ett nytt rum

Inredning är för det mesta något som sker gradvis. Möbler och andra detaljer byts ut med tiden. Kanske man byter plats på saker och ting för att få mer utrymme. Eller så flyttar man runt i rummet för att göra plats för något nytt. Men när man tacklar ett helt nytt rum har man möjligheten att verkligen optimera utrymmet redan från början.

Hålla tillbaka

Det är lätt hänt att man går något till överstyr när man har ett helt rum att fylla. Så många olika idéer kan tampas om utrymme i huvudet och ibland tror man att det går bra att kombinera två eller flera av dessa. Att övermöblera är då ett vanligt resultat och det gör att rummet känns mindre än det egentligen är.

Praktisk design

Inredning handlar ofta om utseendet och hur man vill att ett rum ska uppfattas. Det är dock inte alltid utseendet och funktionalitet går hand i hand. När dessa två går isär kan man få ett rum som ser bra ut, men inte kan användas för sitt egentliga syfte. Detta kan också göra det svårare att städa rummet, och vare sig man gör det själv eller låter något göra det åt en, är detta något som man vill sträva efter att undvika.

Helhetsbilden

Problem med helhetsbilden av ett rum uppstår ofta när man har större än vanliga ytor att inreda. Detta är vanlig när man byter hem och mer eller mindre tänker sig flytta exempelvis sitt gamla vardagsrum in i det nya som är större till ytan. Nu kan det istället blir att man försöker lägga till annat i inredningen för att fylla tomrummet, men det blir sällan samma eftertanke som går in här som när ett rum har inretts gradvis över längre tid. Ett tips är att tänka på hur färgvalen påverkar helheten.